Isen ligger igen.

Nu har sen lagt sig igen på sjöarna.
Det är så pass kalt i vattnet så det räcker
med en natt ner mot -5º så lägger sig isen.

Strängnäs 2020-02/04 Thorbjörn Jonsson

Isen är borta igen 30 December

Nu har isen blåst bort och sjöarna är öppna.
Holmsjön och Älgsjön är åter isfria så att det
går att fiska från land.

Strängnäs 2019-12/30 Thorbjörn Jonsson

Is på Sjöarna 28 December.

På Lördagen så la sig isen på våra sjöarna igen.
Troligen kommer den att gå upp under tisdag
då det skall bli varmt igen.

Strängnäs 2019-12/29 Thorbjörn Jonsson

Isläget den 14 December

Halva Älgsjön är nu öppen så att det går att fiska.
1/3 av Holmsjön är öppen.
Som det ser ut på SMHIs hemsida så blir det plusgrader
ända fram till julhelgen.

Strängnäs 2019-12/14 Thorbjörn Jonsson

Ny israpport.

Regn och blåst tar hårt på isen.

Holmsjön öppen till CA 90%
Älgsjön öppen till CA 75%
Det ser ut att bli fortsatt varmt även nästa vecka.

Strängnäs 2019-11/09 Thorbjörn Jonsson

Isläget på sjöarna

Nu har isen börjat lägga sig på sjöarna.
Det finns områden öppna både i Älgsjön och Holmsjön
så att det går att fiska på, men isen ligger på stora delar
av sjöarna.
Det skall tydligen inte bli så kalt dom närmaste dagarna.

Strängnäs 2019-11/08 Thorbjörn Jonsson

Grillning och skogsbränder.

Nu varnar man för extremvärme framöver så vidtag försiktighetsåtgärderi samband med grillning.
Ni får endast Elda på angivna eldningsplatser i övrigt så råder eldningsförbud enligt markägaren.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden.
Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver
från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat
Beslutade eldningsförbud omfattar också nationalparker och naturreservat. I sådana områden gäller vanligen
också särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.
Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Strängnäs 2019-07/23 Thorbjörn Jonsson

Soppor runt sjöarna.

Sommarfisket pågår för fult.
Vi vill uppmana våra gäster att vara så vänliga att ta med sig
sina soppor till vår uppställda sopcontainer för allas trevnad.

Strängnäs 2019-07/16 Thorbjörn Jonsson

Isen snart borta.

Idag den 29 Mars så är Holmsjön och Älgsjön öppna till 90%
det innebär att det kan ligga lite is i vissa vikar.
Det kommer att fortsätta att blås vilket innebär att isen troligen
kommer att försvinna helt i helgen.

Strängnäs 2019-03/29 Thorbjörn Jonsson

Holmsjön börjar öppna sig.

Idag den 26 mars så har istäcket minskat på flera ställen runt sjön
så nu går det att fiska på flera håll, dock inte över hela sjön.
Då det inte är öppet runt om så får man samsas om dom platser som finns.

Strängnäs 2019-03/26 Thorbjörn Jonsson