Ny information hösten 2023

Älgsjön är från den 1/7-2023 åter öppen för alla med dygns fiskekort och Årsfiskekort.

Vi behåller antalet fiskar till 2 ST per kort istället för att öka kortpriserna 2023.

Nu kan man även betala fiskekortet via swish 1230761387 men det är bra om man tar en skärmdump så att man kan visa tillsyningsmannen att man har betalat sitt fiske.

Vi kommer tyvärr att behöva ta bort några bryggor i Älgsjön under sensommaren p.g.a. att dom är för dåliga, vi får se vad vi gör under vintern med dessa om det skall byggas nya eller inte.

Åkersfiske är en ideell förening utan vinstkrav och allt arbete utförs av oss själva i mån av förmåga och kompetens, det mesta av fiskekortsintäkterna går tillbaka i form att utsättning av fisk samt
underhåll runt sjöarna i form av bryggor och vindskydd, resterande går åt arrendekostnader för alla sjöar.

Vi försöker att plantera fisk nästan en gång i veckan under högsäsong mitten av MAJ
till SEPTEMBER sen blir det mer sällan det finns också andra faktorer som kan spela in,
är det för varmt i vattnet så att våra leverantörer avråder oss från att plantera och som förra året då våra leverantörer och fiskodlarna fick stora problem som nu verkar vara lösta tack och lov.

Strängnäs 2023-08-09
För styrelsen / Thorbjörn Jonsson