1 Juli endast nya 5 KR i kortautomaten.

Från den 1 Juli 2017 så är endast den nya 5 kronan gångbar
när man skall ta ut ett fiskekort ur våran kortautomat.