Eldnings och grillförbud.

Det råder eldningsförbud i Södermanland just nu.
Det innebär att man inte får elda eller använda engångsgrilla i skog och mark.
Vi vill inte att ni eldar överhuvud taget i Åkers skogarna just nu när det
är så torrt som det är.

Strängnäs 2018-06-16 / Thorbjörn