Ingen isättning av fiske till midsommar!

Vi kommer ej att kunna plantera något mer före midsommar, dels p.g.a. att det
är för varmt i vatten och luften.

Men det är gott om fisk i sjöarna då det har fiskat lite efter förra utsättningen.

Undvik att elda när det är så varmt och tort som det är just nu.

Strängnäs 2021-06-22 / Thorbjörn Jonsson