Is på vissa håll på våra sjöar.

Nu börjar isen att lägga sig på sjöarna.
Ett tunt lager is har lagt sig på delar av
sjöarna och fortsätter det att vara minus
även på dagarna så växer den till sig.