Isen ligger på sjöarna

Nu ligger isen på alla sjöarna, men den är så tunn så

det går ej att gå ut på den.

Strängnäs 2021-01-04 Thorbjörn Jonsson