Isfiske på Åkerssjöarna!

Isarna ligger på sjöarna sen mitten av november men den
är väldigt ojämnt tjocka och det beror på snön som kom tidigt.
Det har varit folk ute och fiskat men man måste vara extremt
försiktig om man skall gå ut på isen.

Vi hoppas att snön smälter bort och att det blir kallt igen så
att isen kan växa på sig lite till för att det skall kännas helt tryckt
att gå ut på isen.

Strängnäs 2024-01-01 / Thorbjörn Jonsson