Isläget Söndag 2021-01-31

Nu har det varit riktigt kalt några dagar och isen har blivit tjockare.
Isen är mellan 10 och 25 ca på vissa håll ännu tjockare, att den är så
ojämn beror på att det är mycket snö på isen.

Strängnäs 2021-01-31 / Thorbjörn Jonsson