Israpport på Sjöarna

Det ligger ett ca decimeter tjock istäcke med snö på.
Nu väntas några mildare dygn med regn och snö.

Alla som ger sig ut på sjöarna måste vara försiktiga och
uppmärksamma på hur isen ser ut.
gå ej ut på isen själv och utan ISBUBBAR.

Strängnäs 2021-01-19 / Thorbjörn Jonsson