Mera fisk och GRÖNA KORTET

Nu har vi planterat fiske 3 gånger i år och kommer att fortsätta med
täta utsättningar under året.

Vi har också nu fått klart med GRÖNA KORTET för våra övriga sjöar
med dom nya markägarna. Vi kommer att behålla samma pris
för det GRÖNA KORTET detta år men kommer att öka priset 2024
då vi fick en 50% ökning på arrendekostnaden för 2023.

Strängnäs 2023-05-13 / Thorbjörn Jonsson