Regler 1 Juli till 15 Augusti 2022

Under rådande förhållanden så kommer vi tyvärr inte att få någon ny leverans av fisk
under perioden 1 Juli till 15 Augusti som det ser ut idag.
Detta beror fortfarande på den mycket magra tillgången på utsättningsfisk hos
våra leverantörer samt den rådande värmen som gör att fisken inte växer i önskad takt.

Om vi får fisk ändå under denna tid så kommer vi att behålla dessa regler tills vi
är säkra på mer kontinuerliga leveranser av fisk.

Vi är lovade mer utsättningar till hösten vilket vi får hoppas stämmer.

Regler Älgsjön endast tillåtet för ÅRSKORTSINNEHAVARE att fiske.
Holmsjön samt Tallsjön endast MAX 2 fiskar per dag och kort.

Strängnäs 2022-06-29 / Thorbjörn Jonsson