Soppor runt sjöarna.

Sommarfisket pågår för fult.
Vi vill uppmana våra gäster att vara så vänliga att ta med sig
sina soppor till vår uppställda sopcontainer för allas trevnad.

Strängnäs 2019-07/16 Thorbjörn Jonsson