Brist på fisk!

Våra leverantörer av fisk har inget mer att leverera i år.
Som det ser ut just nu så kommer vi inte att få nån mer fisk i år tyvärr.

Det har varit en högst märklig höst då det gäller leveranser av fisk.
Vi tecknade oss för ca 10 ton fisk från en leverantör på vårvintern
men då dom inte själva har något eget kläckeri utan bara uppfödning
så fick dom ej tag på den kvoten som dom vill ha, detta har medfört att
flera av oss som ej kan ha egna mellanlagringar av fisk inte inte har kunnat
få den mängd fisk som vi ville ha tyvärr, så just nu ser det mörkt ut för
flera isättningar i år.

Nu är det bara att hoppas att 2024 blir bättre då det gäller leveranser av fisk.

Vi kommer naturligt vis informera er om vad som händer på denna sida.
Vi har kontrakt på sjöarna några år till och hoppas på att få fisk till dom också.

Strängnäs 2023-11-03 / Thorbjörn Jonsson