Regler

Allmänna regler för fiske i Åkers Kronopark

Giltigt fiskekort skall finnas. Detta är personligt och får ej överlåtas.
Fiskekorten gäller endast för sportfiske med sportfiskeredskap som mete
pimpel, spinnfiske och flugfiske
Alla som åberopar fiskekortet för att fiska skall känna till alla regler om vad som är tillåtet.
Bly får ej användas som sänken
Fiske med mer än ett sportfiskeredskap är inte tillåtet.
Endast ett tacklat spö får medföras till sjön
Detta innebar att man inte får fiska med flera redskap samtidigt och att man har redskapet i handen, alltså är det inte tillåtet att lämna redskapet fiskande och uträtta något ärende.

Båtfiske
Det är inte tillåtet att fiska från båt i ÄDELFISKESJÖARNA.
Holmsjön, Älgsjön, Tallsjön.

Båt får endas användas i sjöar där det GRÖNA KORTET sälj.
OBS: Endast ELMOTOR får användas.

Flytringsfiske
Fiske från flytring är tillåtet i Älgsjön. Flytringsfiskare måste visa stor hänsyn till övriga fiskare i sjön. Det är ej tillåtet att paddla runt med lina och bete släpande efter sig. Flytringsfiskare ska på anmodan av tillsyningsman komma in till land för att uppvisa fiskekort.

Fisketillsyn
Kontroll av fiskekort och att angivna regler följs sker ofta och oregelbundet. För att underlätta för tillsynsmannen visa ditt fiskekort utan anmodan. Fiskekortsinnehavare är skyldig att följa anvisningar från tillsynsman. Tillsynsmannen kan ofta ge goda råd om var fisken finns och vilka beten som brukar fungera.

Eldning är ej tillåtet
Eldning får ske endast på de platser som iordningställts men ta med ved eller grillkol:
OBS! det finns flera markerade Biotopskydd i området. Där råder alltid eldningsförbud

Ungdomar under 17 år.
Barn upp till och med 16 år får fiska på målsmans fiskekort
men man får bara ta 2 fiskar tillsammans.
Barnet skall fiska i närheten av målsman.