Information

Älgsjön är från den 1 April endast öppen för Årskortsinnehavare och Tillsyningsmän.
Detta p.g.a. att vår leverantör troligen ej kommer att kunna leverera fisk under
våren eller försommaren.

Vi har varit i kontakt med flera odlare med dom flesta stödköper från samma ställe
som vår leverantör köper sin fisk.
I dagsläget så vet ingen när eventuella leveranser kan komma igång igen.

Vi maximerar antalet fiskar till 2 ST per kort till och med 1/7-22 i dagsläget.

Vi får bara vänta och se, dok så har vi arrenden som skall betalas och som tur är
så kommer vi att klara av dessa i år och även nästa år.

Strängnäs 2022-03-20
För styrelsen / Thorbjörn Jonsson