Dragningslista Kräftfiskelotteriet 2022

NR 1-10NR 11-20NR 21-30NR 31 -40
265963587744
957154715698
237929181007
831508020989
548528116804
460316739586
766337523987
330202110369
124818664485
873058444233

Försäljning av kräftfiskepassen till de personer som vunnit på sina lotter äger rum
på samma ställe, utomhus bakom ishallen TISDAGEN den 17 maj KL 19:00

Strängnäs 2022-05-11 / Thorbjörn Jonsson