Eldningsförbud gäller!

Det är nu eldningsförbud i Södermanland.
Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas
om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Även denna vecka har vi planterat fisk i våra sjöar och kommer
så att fortsätta obehindrat som det ser ut just nu.

Strängnäs 2023-05-27 / Thorbjörn Jonsson