Fortsatt Eldningsförbud.

Det råder fortfarande eldnings och grill förbud i skog och mark.

Strängnäs 2018-08-05 / Thorbjörn