Fortsatt mycket varmt i luften & vattnet.

Värmen bara fortsätter så nu är det extremt tort i mark och skog.
Vi uppmanar alla att inte elda överhuvudtaget då brandrisken är stor.

Vi kan tyvärr inte sätta ut någon fiske heller då vattentemperaturen
är alldeles för hög runt 23-24 grader i vattnet viket innebär att den
nya fisken inte skulle överleva.

Strängnäs 2021-07-15 / Thorbjörn Jonsson