Grillning och skogsbränder.

Nu varnar man för extremvärme framöver så vidtag försiktighetsåtgärderi samband med grillning.
Ni får endast Elda på angivna eldningsplatser i övrigt så råder eldningsförbud enligt markägaren.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden.
Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver
från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat
Beslutade eldningsförbud omfattar också nationalparker och naturreservat. I sådana områden gäller vanligen
också särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.
Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Strängnäs 2019-07/23 Thorbjörn Jonsson