Is på Sjöarna 28 December.

På Lördagen så la sig isen på våra sjöarna igen.
Troligen kommer den att gå upp under tisdag
då det skall bli varmt igen.

Strängnäs 2019-12/29 Thorbjörn Jonsson