Isen blir sämre

Nu har det varit mildväder och regn ett par dagar och det
sätter sina spår på isarna som blir farliga att gå ut på.

Nu måste man vara ytterst försiktig om man skall ut på isen.
vi vill avråda från att vara ensam på dessa förrädiska isar.

Vi får hoppas att kylan kommer tillbaka så att man kan komma
ut och fiska på säkra isar igen.

Strängnäs 2021-01-22 / Thorbjörn Jonsson