Kräftfiske i Åker 2024

Tisdagen den 21 maj KL 19:00 äger försäljningen av chanslotter rum.

Plats: Åkers sporthall /Ishall
Pris per lott är 10:- max 10 ST lotter per person och gång, vill man köpa
fler lotter får man ställa sig sist i kön igen, så håller det på tills alla lotter är sålda.

Dragningen kommer att ske samma kväll eller när alla lotter är sålda.
vinnarna kommer att presenteras här på hemsidan när dragningen är klar.

Försäljning av kräftfiskepassen till vinnarna äger rum den 28 maj KL 19:00
på samma plats.

Pris på kräftfiskepassen är i år höjt till 500:- st.
Sedvanliga begränsningar och regler för fisket gäller även i år.

Kräftfisket äger rum V33 12-15 augusti, fisketiden är 17:30-23:00

Allt tjuvfiske kommer att polisanmälas.

I Älgsjön pågår just nu gäddfiske med ryssjor med stor framgång.

Strängnäs 2024-04-14 / Thorbjörn Jonsson