Mera fisk i sjöarna!

I torsdags planterade vi för andra gången i alla sjöarna.

Nu väntar vi på nästa leverans igen så att vi börjar få upp
ett bättre grund bestånd av fisk i sjöarna.
Tänk på att ni får bara ta 2 fiskar per kort.

Strängnäs 2024-05-04 / Thorbjörn Jonsson