Mera Öring!

Nu har vi satt i Öring 3 veckor på rad senas denna vecka 43.
Som det ser ut just nu så kommer vi även i vår att fortsätta
att sätta i bara Öring då tillgången på Regnbåge är liten.

Strängnäs 2021-10-30 / Thorbjörn Jonsson