SKÄRPT ELDNINGSFÖRBUD!

Den 12/6 KL 14:00 skärptes eldningsförbudet i
Strängnäs komun.
Det innebär att man inte får elda eller grilla överhuvud taget inte ens i iordningställda/fasat grillplatser.
Förbudet gäller tills vidare.

Strängnäs 2023-06-13 / Thorbjörn Jonsson