Vi har nu börjat att planterar ut fisk igen!

Nu har vattentemperaturen sjunkit så att vi har kunnat sätta i fisk igen.
Vi satte i fiske redan den 3 Augusti och vi kommer nu att fortsätta att
sätta i fisk då vatten temperaturer kommer att tillåta detta utan att fisken
tar skada och dör p.g.a. för hög temperatur.

Strängnäs 2021-08-09 / Thorbjörn Jonsson