Avstängda vägar och brist på fisk.

Nu på Lördag den 16 september blir det Rallytävling på skogen.
Det innebär att det kommer bli svårt att ta sig till sjöarna med bil.

Tävlingen kommer att hålla på från ca 9 på morgonen till 19 på kvällen.
Sjöar som berörs är Holmsjön där starten kommer att vara sen även
förbi Älgsjön och Bredsjön.

Vi har också även problem med att få tag på fisk just nu.
Vi väntar på svar från våran leverantör om och när vi eventuellt kan
få någon mer fisk i år.
Vi kommer att hålla er uppdaterade här på hemsidan om hur det går
för våra leverantörer om dom har någon mer fisk att sälja till oss.

Strängnäs 2023-09-16 / Thorbjörn Jonsson

Eldningsförbudet hävs

Räddningstjänsten har besultat att häva eldningsförbudet som har gällt sedan slutet av maj. Då det fortfarande är mycket torrt i marken fortsätter man dock avråda från att elda i skog och mark.

Trots den senaste tidens regn så är de undre marklagren fortfarande mycket torra. Därför vill vi fortsätta att avråda från att elda, men det råder inte längre något förbud, säger räddningschefen Mårten Eskilsson.

Strängnäs 2023-07-10 / Thorbjörn Jonsson

Lindrat eldningsförbud till normalt eldningsförbud.

Med anledning av att det nu är lägre risk för antändning av marken har ledningen för alla räddningstjänster runt Mälaren nu beslutat att lindra eldningsförbudet från skärpt till normalt eldningsförbud från och med tisdag 2023-07-04 kl 12.00. Beslutet gäller fram tills annat beslut meddelas men det kommer att omprövas innan helgen.

Det eldningsförbud som fortfarande gäller innebär att det är förbjudet att elda öppet i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande). Det är också förbjudet att använda engångsgrillar direkt på marken.

Tänk på att vi aldrig tillåter eldning utanför våra iordninggjorda eldstäder.

Från och med Lördagen den 1 JULI är det tillåtet att åter fiska i Älgsjön med dygnsfiskekort.

SWISH NR för dygnsfiskekort eller andra kort är 123 076 13 87.
Tänk på att alltid hålla er uppdaterade vad som gäller i våra sjöar.
Info finns på hemsidan om vad som gäller just nu.

Strängnäs 2023-07-03 / Thorbjörn Jonsson

Fortsatt SKÄRPT ELDNINGSFÖRBUD.

Det är fortfarande SKÄRPT ELDNINGSFÖRBUD som råder, detta är LAG och kan bestraffas med böter eller fängelse om man bryter mot det.

Från och med Lördagen den 1 JULI är det tillåtet att åter fiska i Älgsjön med dygnsfiskekort.

Vi har fortfarande en kräftlott som ej är utlöst nr 944.
Den som har denna lott hör av er till oss så kan vi förmedla den vidare om ni inte vill fiske. Det finns flera stycken som frågar efter detta.

SWISH NR för dygnsfiskekort eller andra kort är 123 076 13 87.
Tänk på att alltid hålla er uppdaterade vad som gäller i våra sjöar.
Info finns på hemsidan om vad som gäller just nu.

Strängnäs 2023-06-25 / Thorbjörn Jonsson

SKÄRPT ELDNINGSFÖRBUD!

Den 12/6 KL 14:00 skärptes eldningsförbudet i
Strängnäs komun.
Det innebär att man inte får elda eller grilla överhuvud taget inte ens i iordningställda/fasat grillplatser.
Förbudet gäller tills vidare.

Strängnäs 2023-06-13 / Thorbjörn Jonsson

Eldningsförbud gäller!

Det är nu eldningsförbud i Södermanland.
Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas
om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Även denna vecka har vi planterat fisk i våra sjöar och kommer
så att fortsätta obehindrat som det ser ut just nu.

Strängnäs 2023-05-27 / Thorbjörn Jonsson

Mera fisk och GRÖNA KORTET

Nu har vi planterat fiske 3 gånger i år och kommer att fortsätta med
täta utsättningar under året.

Vi har också nu fått klart med GRÖNA KORTET för våra övriga sjöar
med dom nya markägarna. Vi kommer att behålla samma pris
för det GRÖNA KORTET detta år men kommer att öka priset 2024
då vi fick en 50% ökning på arrendekostnaden för 2023.

Strängnäs 2023-05-13 / Thorbjörn Jonsson

Äntligen FISK i sjöarna!

Idag fredag den 21 April så satte vi i Regnbåge
igen i alla sjöarna.

Nu hoppas vi på att allt skall fungera hos våra leverantörer
igen så att vi får ett normalt år.

Vi fortsätter med 2 fiskar per kort och att det bara är
ÅRSKORTS innehavare som får fiska i Älgsjön tills vidare.

Strängnäs 2023-04-21 / Thorbjörn Jonsson

Isfritt

Nu har isen nästa försvunnit helt på Holmsjön och Älgsjön
kan finns kvar på Tallsjön.
Nu väntar vi bara på att få sätta i FISK också sen är vi
igång på riktigt igen hoppas vi.

Strängnäs 2023-04-13 / Thorbjörn Jonsson