Isen ligger igen.

Nu har sen lagt sig igen på sjöarna.
Det är så pass kalt i vattnet så det räcker
med en natt ner mot -5º så lägger sig isen.

Strängnäs 2020-02/04 Thorbjörn Jonsson