Isfritt och fisk till påsk.

Nu blir det varmare både i luften och vattnet.
Nu kommer vi troligen slippa att isen lägger sig något mer
då det ska bli varma dagar och nätter.

Vi har satt i fiske redan och vi kommer att sätta i fiske
innan påsk igen och hoppas att det blir ett bra fiske
närmaste tiden.

Tänk på CORONA smittan och var vänlig och sträck fram
fiskekortet ordentligt när ni blir ombedda att uppvisa
detta för TILLSYNINGSMANNEN.

Strängnäs 2020-04/05 Thorbjörn Jonsson