Israpport Mars 2022

Vi har fortfarande tjock is på våra sjöar men nu kommer värmen
och det kommer att ta hårt på isarna.
Ni som ska ut och pimpelfiska måsta nu vara uppmärksamma på
att isarna fort blir dåliga, tänk på att vid uddar, utlopp och inlopp
så blir isen fortare dålig, och att det kan hålla på morgonen men
senare på dagen blir den dålig.

Strängnäs 2022-03-08 / Thorbjörn Jonsson