NYA REGLER FRÅN 1 APRIL MAX 2 FISKAR PER KORT.

Vi kommer med största sannolikhet ej få någon leverans av fisk under våren
då flera odlare har har blivit tvingade att slakta all sin fisk p.g.a. sjukdom på fisken.

Vi maximerar antalet fisk till 2 ST under April, maj, juni månad.

Vi stänger Älgsjön, endast för ÅRSKORTSINNEHAVARE från 1 April.

Mer information kommer så fort vi vet mer.

Strängnäs 2022-03-20 / Thorbjörn Jonsson