Isläget den 14 December

Halva Älgsjön är nu öppen så att det går att fiska.
1/3 av Holmsjön är öppen.
Som det ser ut på SMHIs hemsida så blir det plusgrader
ända fram till julhelgen.

Strängnäs 2019-12/14 Thorbjörn Jonsson

Ny israpport.

Regn och blåst tar hårt på isen.

Holmsjön öppen till CA 90%
Älgsjön öppen till CA 75%
Det ser ut att bli fortsatt varmt även nästa vecka.

Strängnäs 2019-11/09 Thorbjörn Jonsson

Isläget på sjöarna

Nu har isen börjat lägga sig på sjöarna.
Det finns områden öppna både i Älgsjön och Holmsjön
så att det går att fiska på, men isen ligger på stora delar
av sjöarna.
Det skall tydligen inte bli så kalt dom närmaste dagarna.

Strängnäs 2019-11/08 Thorbjörn Jonsson

Grillning och skogsbränder.

Nu varnar man för extremvärme framöver så vidtag försiktighetsåtgärderi samband med grillning.
Ni får endast Elda på angivna eldningsplatser i övrigt så råder eldningsförbud enligt markägaren.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden.
Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver
från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat
Beslutade eldningsförbud omfattar också nationalparker och naturreservat. I sådana områden gäller vanligen
också särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.
Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Strängnäs 2019-07/23 Thorbjörn Jonsson

Soppor runt sjöarna.

Sommarfisket pågår för fult.
Vi vill uppmana våra gäster att vara så vänliga att ta med sig
sina soppor till vår uppställda sopcontainer för allas trevnad.

Strängnäs 2019-07/16 Thorbjörn Jonsson

Isen snart borta.

Idag den 29 Mars så är Holmsjön och Älgsjön öppna till 90%
det innebär att det kan ligga lite is i vissa vikar.
Det kommer att fortsätta att blås vilket innebär att isen troligen
kommer att försvinna helt i helgen.

Strängnäs 2019-03/29 Thorbjörn Jonsson

Holmsjön börjar öppna sig.

Idag den 26 mars så har istäcket minskat på flera ställen runt sjön
så nu går det att fiska på flera håll, dock inte över hela sjön.
Då det inte är öppet runt om så får man samsas om dom platser som finns.

Strängnäs 2019-03/26 Thorbjörn Jonsson

Isläget på sjöarna.

Idag den 24 Mars så har isen börjat släppa från land samt att
den börjar bli riktigt dålig på många håll.
Den som funderar på att gå ut och pimpla bör nog tänka om och
vänta några dagar så kommer troligen isen att vara borta då värmen skall fortsätta.

Strängnäs 2019-03/24 Thorbjörn Jonsson

Höjda priser på Fiskekorten

Styrelsen har beslutat att höja priset för fiskekortet till våra
ädelfiskesjöar från 140:- till 160:- detta beror på att våra arrendekostnader
stiger och kommer att stiga ytterligare nästa år.
Kortet gäller som vanligt i 24 timmar och för max 3 ST fiskar per kort.

Jag vill också påminna om att det ej är tillåtet att betala automatkortet med
gamla sedlar och mynt, dom kan vi inte lösa in längre.

Strängnäs 2018-12/27 Thorbjörn.

Isläggning på sjöarna

Nu är det så kalt om nätterna så att
isen lägger sig.
Natten mellan 24 & 25 November la sig isen
på Älgsjön och Holmsjön.
Dom kommande nätterna ser ut att bli kalla med
temperaturer ner mot – 10 grader mitt i veckan.

Strängnäs 2018-11-25/Thorbjörn