ELDNINGSFÖRBUD FRÅN 22 JUNI 2020.

Uppdatering av ELDNINGSFÖRBUDET.
Den 22 juni beslutade Räddningstjänsten om eldningsförbud i Strängnäs kommun.
Det betyder att du inte får elda eller grilla i skog och mark.

Vad får jag göra och inte göra?

Det är förbjudet att:

  • elda
  • grilla
  • laga mat över eld
  • bränna fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande)

Vad säger lagen?

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till
böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Strängnäs 2020-06/25 Thorbjörn Jonsson