Inget Eldnings förbud längre!

Nu har Strängnäs kommun släppt på eldningsförbudet.
Det är nu tillåtet att Grilla igen , men under eget ansvar.
Man är alltid ansvarig att se till att det är ordentligt släckt
när man lämnar eldstaden.
Den som eldar är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Strängnäs 2020-06/30 Thorbjörn Jonsson