ELDNINGSFÖRBUD FRÅN DEN 16 AUGUSTI

Den 16 Augusti beslutade Räddningstjänsten om eldningsförbud i Strängnäs kommun.
Det betyder att du inte får elda eller grilla i skog och mark.

Det är förbjudet att:
Elda
Grilla
Laga mat över eld
Bränna fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande)

Strängnäs 2020-08/17  Thorbjörn Jonsson