Eldningsförbudet hävs

Räddningstjänsten har besultat att häva eldningsförbudet som har gällt sedan slutet av maj. Då det fortfarande är mycket torrt i marken fortsätter man dock avråda från att elda i skog och mark.

Trots den senaste tidens regn så är de undre marklagren fortfarande mycket torra. Därför vill vi fortsätta att avråda från att elda, men det råder inte längre något förbud, säger räddningschefen Mårten Eskilsson.

Strängnäs 2023-07-10 / Thorbjörn Jonsson