Lindrat eldningsförbud till normalt eldningsförbud.

Med anledning av att det nu är lägre risk för antändning av marken har ledningen för alla räddningstjänster runt Mälaren nu beslutat att lindra eldningsförbudet från skärpt till normalt eldningsförbud från och med tisdag 2023-07-04 kl 12.00. Beslutet gäller fram tills annat beslut meddelas men det kommer att omprövas innan helgen.

Det eldningsförbud som fortfarande gäller innebär att det är förbjudet att elda öppet i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande). Det är också förbjudet att använda engångsgrillar direkt på marken.

Tänk på att vi aldrig tillåter eldning utanför våra iordninggjorda eldstäder.

Från och med Lördagen den 1 JULI är det tillåtet att åter fiska i Älgsjön med dygnsfiskekort.

SWISH NR för dygnsfiskekort eller andra kort är 123 076 13 87.
Tänk på att alltid hålla er uppdaterade vad som gäller i våra sjöar.
Info finns på hemsidan om vad som gäller just nu.

Strängnäs 2023-07-03 / Thorbjörn Jonsson