Is på sjöarna!

Nu ligger isen på sjöarna, men den är för tunn föra att
man skall kunna gå på den.

Tyvärr så kommer det snö på isen som gör att den inte växer
sig tjock och stark just nu.

Strängnäs 2021/01-04 Thorbjörn Jonsson