Isen på väg bort

Hård vind regn och mildgrader gör att den tunna

ishinnan som la sig nu försvinner innan söndag kväll

på alla våra sjöar och det kommer att gå att fiska

på alla platser som tidigare.

Strängnäs 2020-12/27 Thorbjörn Jonsson