Isläget 22 Januari

Isen ligger på samtliga ädelfiskesjöar ca 15 CM tjock, men p.g.a. värme och regn så
är isen väldigt dålig invid land den bär inte på alla ställen så om man skall
ut och fiska så måste man vara försiktig. samma sak gäller vid in och utlopp
samt vid uddar, där är isen mycket sämre.

Strängnäs 2023-01-22 / Thorbjörn Jonsson