Isläggning på Sjöarna!

Nu har isen lagt sig på samtliga sjöar.
Kylan skall hålla i sej minst en vecka framåt enligt SMHI.
Tyvärr så verkar det också som om det skall komma snö
vilket gör att isen inte kommer att växa sig så tjock som
man skulle vilja.

Strängnäs 2022-12-07 / Thorbjörn Jonsson